top of page

Ons Beleid

Sporten bij Kyokushin Fight Academy is een bron van plezier en voldoening. Helaas kunnen de emoties die bij sport komen kijken soms omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Voorbeelden hiervan zijn agressieve vechters, conflicten tussen leden, en zelfs ongewenste aanrakingen. Om deze situaties te voorkomen, hebben wij een beleid opgesteld dat de veiligheid en het plezier in onze karatevereniging waarborgt. Ons beleid omvat anti-pest maatregelen, een gedragscode voor vrijwilligers, een intentieverklaring tegen seksuele intimidatie, en de aanstelling van een vertrouwenspersoon.

Image by Copper and Wild

Anti-Pest Beleid

Pesten is helaas een wijdverspreid probleem in de samenleving. Bij Kyokushin Fight Academy besteden we tijdens onze lessen regelmatig aandacht aan dit onderwerp om bewustwording te vergroten en pestgedrag te voorkomen. Voor meer informatie, download ons anti-pest beleid

Image by Hudson Hintze

Intentieverklaring Tegen Ongewenst Gedrag

De intentieverklaring is bedoeld om een veilig klimaat binnen onze sportvereniging te waarborgen. We maken Seksuele Intimidatie en andere vormen van Grensoverschrijdend Gedrag bespreekbaar, informeren alle betrokkenen over ons beleid, minimaliseren het risico op incidenten, en zorgen voor een adequate afhandeling indien deze zich voordoen. De volledige intentieverklaring is beschikbaar hier

Image by ray sangga kusuma

Gedragscode voor Vrijwilligers

Grenzen in het contact tussen trainers en minderjarige leden zijn niet altijd eenduidig. Wat voor het ene kind prettig is, kan voor het andere oncomfortabel zijn. Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld die bijdraagt aan een open, transparante en veilige omgeving voor zowel kinderen als vrijwilligers. Deze gedragscode, die alle vrijwilligers ondertekenen, beschrijft de regels voor acceptabel gedrag en de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De gedragscode is beschikbaar hier.

Anderen vertrouwen

Vertrouwenspersoon

Bij Kyokushin Fight Academy streven we naar een veilige en plezierige sportomgeving. De aanstelling van een vertrouwenspersoon is een onderdeel van ons professionele beleid. De vertrouwenspersoon is er om te helpen bij zaken als pesten, conflicten, discriminatie en seksuele intimidatie. Voor meer informatie over de rol en contactgegevens van onze vertrouwenspersoon, klik hier

bottom of page